Menu

Hướng dẫn lấy số đo


How to measure by English >>


-|- MAY ĐẦM (Đầm dài, đầm ngắn, áo cưới) Lấy những số đo sau: 

+ Vòng ngực (vòng 1) 
+ Vòng eo (vòng 2) 
+ Vòng mông (vòng 3) 
+ Bụng (nếu có)
+ Hạ ngực 
+ Chéo ngực
+ Hạ eo sau 
+ Rộng vai (ngang vai) 
+ Nách
+ Dài tay 
+ Bắp tay
+ Dài đầm + Giầy-|- MAY ÁO DÀI Lấy những số đo sau:

+ Vòng ngực (vòng 1) 
+ Vòng eo (vòng 2) 
+ Vòng mông (vòng 3) 
+ Bụng (nếu có)
+ Hạ ngực 
+ Chéo ngực
+ Hạ eo sau 
+ Rộng vai (ngang vai) 
+ Cổ
+ Nách
+ Dài tay (thường hoặc raglan)
+ Bắp tay
+ Dài áo
+ Dài quần + giầyVÒNG NGỰC - đo vòng qua đỉnh cao nhất của ngực.VÒNG EO - Vòng thước dây qua vòng eo, nơi nhỏ nhất.VÒNG MÔNG - Đo qua điểm cao nhất của mông.HẠ NGỰC - Đo vuông góc từ vai xuống đỉnh ngực như hình.CHÉO NGỰC - Đặt thướt dây đo như hình.HẠ EO SAU - Đo từ đỉnh xương cổ xuống eo sau của bạn.RỘNG VAI - Đo từ vai bên này sang bên kia như hình.VÒNG NÁCH - Dang tay chống vào hông, đo thướt dây qua nách.VÒNG CỔ - Vòng thước dây qua cổ ở mức vừa phải.DÀI TAY ÁO - Đo đỉnh vai đến nơi bạn muốn tay áo dài đến.BẮP TAY TRÊN - Tay để thằng đo sát vòng nách.BẮP TAY DƯỚI - Hạ từ vòng bắp tay trên dưới 10cm.DÀI ĐẦM - Đo từ đỉnh vai con, qua đỉnh ngực, đo xuống chiều dài tùy thích.DÀI ÁO THÂN SAU - Đo sau lưng như hình.DÀI QUẦN - Đo từ eo xuống tùy thích.
Gửi số đo


1.

Vòng ngực

2.

Vòng eo

3.

Vòng mông

4.

Hạ ngực

5.

Chéo ngực

6.

Hạ eo sau

7.

Rộng vai

8.

Vòng nách

9.

Vòng cổ

10.

Dài tay

11.

Dài Raglan

12.

Bắp tay

13.

Cổ tay

14.

Dài áo

15.

Dài quần+giày

16.

Chiều cao

17.

Cân nặng
Cách mua hàng cách đo Tư vấn / Báo giá blog