Menu

Hướng dẫn lấy số đo


How to measure by English >>

Gửi số đo


1.

Vòng ngực

2.

Vòng eo

3.

Vòng mông

4.

Hạ ngực

5.

Chéo ngực

6.

Hạ eo sau

7.

Rộng vai

8.

Vòng nách

9.

Vòng cổ

10.

Dài tay

11.

Dài Raglan

12.

Bắp tay

13.

Cổ tay

14.

Dài áo

15.

Dài quần+giày

16.

Chiều cao

17.

Cân nặng
Cách mua hàng cách đo Tư vấn / Báo giá blog