(5/5 của 119 Đánh giá)

 • Thuy Hằng 10/01/2022 10:03

  1 sao 1 sao 1 sao 1 sao 1 sao
 • Lien Hoa 16/11/2021 17:19

  1 sao 1 sao 1 sao 1 sao 1 sao
 • Trúc My 16/11/2021 09:49

  1 sao 1 sao 1 sao 1 sao 1 sao
 • Ly 11/11/2021 12:19

  1 sao 1 sao 1 sao 1 sao 1 sao
 • Ben 04/11/2021 16:40

  1 sao 1 sao 1 sao 1 sao 1 sao
 • Kim vo 28/10/2021 11:26

  1 sao 1 sao 1 sao 1 sao 1 sao
  Thanks for making my ao dai! It was perfect anh!
 • Shay La 13/10/2021 10:07

  1 sao 1 sao 1 sao 1 sao 1 sao
 • Jonathan 12/10/2021 22:15

  1 sao 1 sao 1 sao 1 sao 1 sao
 • Michelle Hong 09/10/2021 08:40

  1 sao 1 sao 1 sao 1 sao 1 sao
  Cam on ban. 2 Ao came just in time regardless situation
 • Thảo Nguyên 27/09/2021 12:25

  1 sao 1 sao 1 sao 1 sao 1 sao
  Gửi Feedback cho em nè, áo đẹp lắm ai cũng khen hết!
Cách mua hàng cách đo Liên hệ Viết đánh giá